Let's Live - Coaching & Consultancy
Using Research to Better Understand People

Team Coaching

Ontwikkeling van mens & team

Teambuilding

Is het mogelijk om een team te leiden waarin iedereen zich gewaardeerd voelt, talenten ten volle benut en ingezet worden, de communicatie bijna vlekkeloos verloopt, conflicten tot een minimum worden beperkt en waarin ieder teamlid groeit en bloeit?

Dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn…

Toch is het mogelijk om sterke teams te bouwen, tevreden werknemers te hebben, goede communicatie te bevorderen, conflicten tot een minimum te beperken en talenten ten volle te benutten. DISC maakt dit ook mogelijk voor uw team!

DISC Teambuilderstraining

Ik help schoolteams door middel van een DISC teambuilderstraining om tot betere relaties, groei en een grotere effectiviteit te komen. Ik geef mensen tools om meer uit zichzelf en hun werk te halen en op die manier in hun kracht te komen.

De DISC teambuilderstraining is een training die positiviteit in een team brengt en mensen en teams helpt om te groeien en bloeien. Na afloop van een training hebben de mensen zicht op hun eigen talenten en op die van hun collega’s. Ze worden opgebouwd in wie ze zijn en wat ze kunnen. Het team leert elkaar beter kennen en relaties worden verdiept en geoptimaliseerd. Het team leert om goed en opbouwend met elkaar te communiceren en zo conflicten zoveel mogelijk te vermijden of anders constructief op te lossen.

Elk teamlid krijgt na afloop een persoonlijk DISC profiel, waarin hun talenten beschreven staan en ook tools staan voor groeigebieden.

De directie (c.q. opdrachtgever) krijgt na afloop een uitgebreid DISC teamprofiel van zijn of haar (school)team. Daarin staan de talenten en de groeigebieden van het team opgesomd. Het bevat een overzicht van het functioneren van het team in haar gewone doen en van het functioneren van het team onder druk en stress.

Er worden praktische tips aangeboden om een team nog effectiever te laten functioneren gebaseerd op de DISC-analyse van het team. Het is daarom een profiel op maat, waar veel informatie en tips uit te halen zijn.

De leidinggevende van het team krijgt waardevolle kennis en handvatten in handen om het team zo optimaal mogelijk aan te sturen. Alles in het leven draait om relaties en DISC geeft u een blauwdruk in handen om gedrag te begrijpen en zo uw team zo goed mogelijk aan te sturen en te motiveren. DISC geeft u de mogelijkheid uw leiderschapskwaliteiten ten volle te ontwikkelen en in te zetten.

 

Zet uw team in haar kracht door middel van een DISC Teambuilderstraining!